Livdjur

Winjas Bärtil 2017

Då vi inte själva kan rekrytera alla livlamm med goda mönstringsresultat, så finns ett antal tack- och bagglamm till salu på hösten (efter mönstringen i augusti-september)

Några tackor med lamm är till salu till våren (april-maj)