Vår gård Fiastaden ligger i anslutning till Yttre Åsunden i Ulricehamns kommun. Hagmarkerna ned mot sjön består av stenmurar, ekdungar, odlingsrösen och fornlämningar.För att bevara dessa natur- och kulturvärden öppna och hävdade är betesdjur oöverträffade. Vi växelbetar med gotlandsfår, rödkullor och hästar. Dessa betesdjur kompletterar varandra väl eftersom som dom har olika betesbehov och sätt att beta på. På så vis håller sig djuren fria från bl.a. parasiter på naturligt vis.

Gotlandsfår
Rödkullor
Hedemorahöns
Lammskinn
Naturbeteskött