Åsunden - sjön mellan gårdarna

"Sjön Åsunden i Västergötland är mest känd för två saker - sin is och de gårdar som ligger runt den. Isen skrevs in i nordisk hstoria redan i januari 1520 när den kom att vara platsen för sammandrabbningen mellan Sturepartiets svenska och kung Kristians den II:s danska trupper. Ett fältslag som beredde vägen till Stockholms blodbad och därmed också blev en vändpunkt i nordisk historia"
(ur Åsunden - sjön mellan gårdarna av Johnny Söderlund)

"Gårdarna runt sjön fick sin berömmelse genom författarinnan Birgit Sparre(1903-1984) som hämtade inspiration till sina böcker från miljön som omger sjön."(ur "Åsunden- sjön mellan gårdarna av Johnny Söderlund)

Fram till 1855 var sjön större än idag. Den sänktes då med 178 cm. Idag är sjön reglerad och vattennivån varierar med ca 1,6 m beroende på nedebörd.(uppifter tagna ur Åsunden-sjön mellan gårdarna av Johnny Söderlund)

Strandängarna är ett gott bete åt rödkullorna