Fiastaden i Finnekumla socken

Sommar i Fiastaden
kalv på grönbete
Sigvard på utkik
Hem ljuva hem