Historia

Fiastaden har under lång tid varit boplats. Namnet Fiastaden kommer enligt sägnen från att danskarna (fienden) slog läger här inför bl.a. slaget på Åsunden, då Sten Sture sårades.

Därav namnet "Fiendestoden" som senare har blivit "Fiastaden".

Gotlandsfåren  bland odlings- och gravrösen Gotlandsfåren bland odlings- och gravrösen

Fiastaden var också en period torp under Fästereds gård.

Här finns många historiska minnesmärken i form av fosill, odlingsrösen,stenmurar, gravrösen, ruiner efter källare mm.