Åsunden - sjön mellan gårdarna

"Sjön Åsunden i Västergötland är mest känd för två saker - sin is och de gårdar som ligger runt den. Isen skrevs in i nordisk historia redan i januari 1520 när den kom att vara platsen för sammandrabbningen mellan Sturepartiets svenska och kung Kristians den II:s danska trupper. Ett fältslag som beredde vägen till Stockholms blodbad och därmed också blev en vändpunkt i nordisk historia"
(ur Åsunden - sjön mellan gårdarna av Johnny Söderlund)


"Gårdarna runt sjön fick sin berömmelse genom författarinnan Birgit Sparre (1903–1984) som hämtade inspiration till sina böcker från miljön som omger sjön."(ur "Åsunden- sjön mellan gårdarna av Johnny Söderlund)


Fram till 1855 var sjön större än idag. Den sänktes då med 178 cm. Idag är sjön reglerad och vattennivån varierar med ca 1,6 m beroende på nederbörd. (uppgifter tagna ur Åsunden-sjön mellan gårdarna av Johnny Söderlund)